Martin Kucha?: Krystal / Crystal of Carbon

 • Název Krystal / Crystal of Carbon
 • Autor Martin Kucha?
 • Vznik 2005
 • Typ plastika
 • Materiál diorit
 • Stav dobrý, sv?tlo za plastikou nefunguje
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka vzniklo p?i p?íle?itosti dostavby a rekonstrukce historické budovy ?editelství vítkovických kamenouhlených dol? (pam?tní nápis se nachází pod plastikou)
 • Zdroj http://www.sympoziumlandek.cz/data/kuchar_portfENGm.pdf
 • Sou?adnice 49.833230, 18.291040
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace u vchodu do budovy bývalého ?editelství Vítkovických kamenouhelných dol?
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek