neznámý: H?ídel

 • Název H?ídel
 • Dílo zaniklé
 • Autor neznámý
 • Vznik po?átek 90. let 20. století (?)
 • Zánik 21. století
 • Typ dekorativní st?na designový prvek pam?tní deska
 • Materiál bronz kov
 • Stav kompozice odstran?na 2015, z?stala jen pam?tní deska
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka designový objekt (abstraktní kompozice prvk? vzniklých v provozu závodu) dopl?oval star?í jednoduchou pam?tní desku zam?stnanc?m padlým za druhé sv?tové války
 • Sou?adnice 49.808508, 18.253486
 • ?tvr? Vítkovice
 • Lokalizace vstupní hala závodu t??ké mechaniky Vítkovických ?elezáren
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek