Václav Uruba: reliéfní st?na

 • Název reliéfní st?na
 • Autor Václav Uruba
 • Vznik 1965
 • Typ dekorativní st?na reliéf
 • Materiál beton (?)
 • Stav nevhodn? p?et?eno, degradováno zákazovou tabulí a st?íškou vytvá?ející ne?ádoucí zastín?ní
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka komise ocenila kvalitu díla; ??astná datuje 1963?65, nicmén? prameny dosv?d?ují, ?e zakázka byla zadána teprve na konci prosince 1964
 • Zdroj ZAO Dílo; ??astná; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.791297, 18.225990
 • ?tvr? Záb?eh nad Odrou
 • Lokalizace ?elní ze? chodbového traktu ZŠ Volgogradská
 • datum: 2005
  foto: Petra Ponzerová
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek