Vladimír Palla, Josef Krej?i?ík: autobusová zastávka

 • Název autobusová zastávka
 • Autor Vladimír Palla Josef Krej?i?ík
 • Vznik 1969–1970
 • Typ dekorativní st?na reliéf
 • Materiál beton
 • Stav posprejováno, zastávka zdevastovaná
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka malí? Josef Krej?i?ík a architekt Vladimír Palla autory koncepce zastávek na tzv. prodlou?ené Rudné a návrh? jednotlivých dekorativních st?n; Josef Krej?i?ík pak autorem dnes ji? nedochovaných kruhových d?ev?ných sedátek pro jednotlivé zastávky (ka?dá zastávka m?la sedátka s jiným tvarem kovového dekorativního prvku); sou?ástí zakázky na um?lecké dotvo?ení tzv. prodlou?ené Rudné byly i návrhy mostních pilí??, z nich? v?t?ina ji? byla zni?ena p?i opravách most? v letech 2017?2019
 • Zdroj MZA Dílo; Prodlou?ená Rudná. Výstavba Ostravské magistrály v úseku Záb?eh?Poruba, silnice I/41. Ostrava 1970; http://ostravablog.cz/komentare/autobusove-zastavky-na-rudne
 • Sou?adnice 49.816808, 18.180512
 • ?tvr? Svinov
 • Lokalizace bývalá autobusová zastávka na Rudné u sjezdu k ul. Nad Porubkou (sm?r do Poruby)
 • datum: 2014
  foto: Ji?í ?i?ka
 • zdroj: Google Maps
  popis: mostní pilí?e na k?í?ení Rudné s ul. Nad Porubkou
  datum: zá?í 2011