Vladimír Jarcovják: Velká Morava

 • Název Velká Morava
 • Autor Vladimír Jarcovják
 • Vznik 1968–1974
 • Typ dekorativní st?na
 • Materiál štukolustro
 • Stav poškozeno vlhnutím zdi následkem nevhodného zateplení sv?tlíku
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka rozm?ry 270 x 780 cm; reliéfn? a malí?sky provedená st?na inspirovaná dle autora vykopávkami z velkomoravské doby v okolí Mikulova; realizace schválena ji? roku 1968, ale odlo?ena kv?li odkládání výstavby ?koly; v nových politických podmínkách na dílo nahlí?eno s ned?v?rou ? hrozilo jeho odstran?ní, nakonec pouze sní?en honorá? z d?vodu, ?e dílo nenese ideologické poselství
 • Zdroj ZAO Dílo; dopis autora gymnáziu z 11. 12. 1990
 • Sou?adnice 49.779892, 18.262084
 • ?tvr? Hrab?vka
 • Lokalizace vstupní hala gymnázia na ul. Františka Hajdy
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek