Vladislav Gajda: Zrození ?eleza

 • Název Zrození ?eleza
 • Autor Vladislav Gajda
 • Vznik 1968–1970
 • Typ dekorativní st?na reliéf
 • Materiál kov pískovec ho?ický
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka tryskaný ho?ický pískovec s pozlacenou reliéfní ?ástí; na p?elomu let 2018/19 sejmuto, restaurováno a nov? instalováno u vstupu do auly V?B-TUO
 • Zdroj ZAO Dílo; Gajda; IVÁNEK, Jakub ? ?PA?KOVÁ, Eva: Socha? Vladislav Gajda a jeho dílo pro Vysokou ?kolu bá?skou, In: Ostrava. P?ísp?vky k d?jinám a sou?asnosti Ostravy a Ostravska 32. Ostrava 2018
 • Sou?adnice 49.831097, 18.163451
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace p?vodn? sociální budova závodu 2 (Nová ocelárna) n?kdejších Vítkovických ?elezáren (dnes Vítkovice Steel), dnes u vstupu do auly VŠB-TUO v Porub? (v interiéru)
 • P?vodn?
  Pohrani?ní 1574/144, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, ?esko
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: sou?asné umíst?ní reliéfu ve vstupní hale auly VŠB-TUO
  datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: stav p?ed restaurováním
  datum: 2018
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: p?vodní umíst?ní u vstupu do sociální budovy Nové ocelárny V?
  datum: 2018
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: p?vodní umíst?ní u vstupu do sociální budovy Nové ocelárny V?
  datum: 2018
  foto: Jakub Ivánek