Ji?í Myszak: Kahan a hornické symboly

 • Název Kahan a hornické symboly
 • Autor Ji?í Myszak
 • Vznik 1957
 • Typ designový prvek reliéf
 • Materiál um?lý kámen
 • Stav zchátralé, kahan na ja?e roku 2019 odcizen
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka kahanec o velikosti 130 x 70 cm, ornamentální reliéf s hornickými motivy o rozm?ru 193 x 30 cm
 • Zdroj ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.862258, 18.315974
 • ?tvr? He?manice
 • Lokalizace sou?ást zrušené brány do Dolu He?manice (kdysi Stalin a Rudý ?íjen)
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: archiv Petra Kubinského
  popis: brána do areálu dolu s kahanem nalevo a reliéfem horníka napravo