neznámý: alian?ní erb Wilczk? a Emo-Capodilist?

 • Název alian?ní erb Wilczk? a Emo-Capodilist?
 • Dílo zaniklé
 • Autor neznámý
 • Vznik po roce 1858
 • Zánik 21. století
 • Typ reliéf znak
 • Materiál pískovec
 • Stav sneseno p?i oprav? dvora v letech 2014–15
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka

  do roku 2014 bylo sekundárn? umíst?no v kovové konstrukci nalevo od brány do dvora; jde o alian?ní erb Jana Nepomuka hrab?te Wilczka a Emmy hrab?nky Emo-Capodilista, kte?í uzav?eli s?atek roku 1858; stejný erb je ve štítu n?kdejší budovy klimkovické sýpky (ul. Lidická) a ve vestibulu AMO v P?ívoze (viz heslo), býval rovn?? na dnes ji? zbo?eném statku v Hrušov? a na zámeckém statku v Porub?; barevnost erbu je chybná (patrn? pozd?jší)

 • Zdroj MÜLLER, Karel. Heraldické památky T??ínska. ?eský T??ín 2012; MÜLLER, Karel ? POLÁCH, Radek ? ZEZUL?ÍK, Jaroslav. Kamenné sv?dectví minulosti. Heraldické památky Novoji?ínska. Nový Ji?ín 2008
 • Sou?adnice 49.791095, 18.193638
 • ?tvr? Svinov
 • Lokalizace vjezd do bývalého Wilczkova dvora na ul. Polanecká
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek