Jaroslav Rusek, Zden?k Ku?era: reliéf

 • Název reliéf
 • Dílo zaniklé
 • Autor Jaroslav Rusek Zden?k Ku?era
 • Vznik 1975–1977
 • Zánik 21. století
 • Typ reliéf
 • Materiál kov
 • Stav odstran?no 2011
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka sou?ástí zakázky reliéfní emblém a ozna?ení ?koly nápisem
 • Zdroj ZAO Dílo; sd?lil Zden?k Ku?era
 • Sou?adnice 49.828715, 18.271293
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace nad vstupem do bývalé jazykové školy (dnes Vyšší odborná škola sociální) na ul. Na Jízdárn?
 • zdroj: archiv Petra Sikuly
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: fotoarchiv AMO