Pavel Hanzelka: d?tská proléza?ka

 • Název d?tská proléza?ka
 • Dílo zaniklé
 • Autor Pavel Hanzelka
 • Vznik 1966–1969
 • Zánik 21. století
 • Typ plastika
 • Materiál beton
 • Stav odstran?no 2012
 • Umíst?ní Exteriér
 • Zdroj ZAO Dílo; Ponzerová
 • Sou?adnice 49.787137, 18.263544
 • ?tvr? Hrab?vka
 • Lokalizace MŠ Klegova
 • zdroj: Ú?ad m?stského obvodu Ostrava-Jih
  datum: 2012
 • zdroj: poz?stalost Pavla Hanzelky v dr?ení Veroniky ?ufánkové
  popis: usazování ?elezné konstrukce proléza?ky p?ed odlitím
 • zdroj: poz?stalost Pavla Hanzelky v dr?ení Veroniky ?ufánkové
  popis: usazování ?elezné konstrukce proléza?ky p?ed odlitím
 • zdroj: poz?stalost Pavla Hanzelky v dr?ení Veroniky ?ufánkové
  popis: nerealizované modely proléza?ek
 • zdroj: poz?stalost Pavla Hanzelky v dr?ení Veroniky ?ufánkové
  popis: nerealizované modely proléza?ek