Vojt?ch Sucharda, Stanislav Sucharda: ?ena nad pramenem

 • Název ?ena nad pramenem
 • Dílo zaniklé
 • Autor Vojt?ch Sucharda Stanislav Sucharda
 • Vznik 1908–1909 (?)
 • Zánik 90. léta 20. století
 • Typ fontána reliéf
 • Materiál keramika
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka horní ?ást reliéfu byla snesena a uschována roku 1987 (v 90. letech v?ak zni?eno v rámci demolice skladovacích prostor), poz?statky dolní ?ásti stále na míst?; shodná plastika s ka?nou (ov?em v barevném provedení, zatímco ostravský reliéf byl v hn?dé barv?) zdobí náro?í Kot?rova Národního domu v Prost?jov? a velmi podobná plastika, rovn?? s fontánkou, se nachází v zasedací místnosti pra?ské nemocnice Na Boji?ti
 • Sou?adnice 49.842959, 18.304387
 • ?tvr? Slezská Ostrava
 • Lokalizace vstupní schodišt? hladnovské vodárny
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek