Vladislav Gajda: Milicioná?

 • Název Milicioná?
 • Dílo zaniklé
 • Autor Vladislav Gajda
 • Vznik 1961–1962
 • Zánik 90. léta 20. století
 • Typ plastika
 • Materiál diorit prachatický
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka instalováno po rekonstrukci nám?stí, p?i které byl odstran?n Mariánský sloup a socha sv. Floriána; brzy po revoluci a p?ejmenování nám?stí Lidových milicí na Masarykovo, konkrétn? dne 29. 12. 1989 bylo dílo odstran?no a dlouho le?elo uskladn?no v areálu zru?eného koupali?t? na Hulvákách; poté m?lo být ulo?eno v hale 520 v Dolní oblasti Vítkovic, ov?em tam nenalezeno
 • Zdroj ZAO Dílo; Gajda; Archiv Vítkovice, a. s.; ??astná; Vose?ková; JU?ICA, Martin: Rok 1989 v Ostrav?, dostupné z: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/rok-1989-v-ostrave/
 • Sou?adnice 49.835521, 18.292961
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace Masarykovo nám.
 • zdroj: GVUO dokumentace
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: GVUO dokumentace
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: KUPKA, Karel. Socha?ská výzdoba m?sta Ostravy od období po první sv?tové válce po sou?asnost. Záv?re?ná práce. Pedagogický institut v Ostrav? 1964
 • zdroj: archiv Petra Sikuly
  datum: 70. léta 20. století (?)
  foto: Petr Sikula
 • datum: 80. léta 20. století
  foto: Jan Vose?ek