V?ra Tošenovská: Sv?t divadla / Ostrava a divadlo / P?edstavení za?íná

 • Název Sv?t divadla / Ostrava a divadlo / P?edstavení za?íná
 • Dílo zaniklé
 • Autor V?ra Tošenovská
 • Vznik 1984–1986
 • Zánik 21. století
 • Typ textilní prvek
 • Materiál textil (art-protis)
 • Stav art-protis odstran?n b?hem rekonstrukce divadla v roce 2018 z d?vodu protipo?árních p?edpis?, uskladn?n v m?stské galerii PLATO
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka výb?rové ?ízení 1984
 • Zdroj ZAO Dílo; GVUO dokumentace
 • Sou?adnice 49.836395, 18.288299
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace schodišt? ve foyer divadla Ji?ího Myrona
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • zdroj: GVUO dokumentace
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula