Vladislav Gajda: Mokrý kámen

 • Název Mokrý kámen
 • Dílo zaniklé
 • Autor Vladislav Gajda
 • Vznik 1974–1975
 • Zánik 90. léta 20. století
 • Typ fontána plastika
 • Materiál pískovec ho?ický
 • Stav zni?eno s veškerým za?ízením interiéru
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka sou?ást exkluzivních interiér? podle návrhu Radima Ulmanna; u??í výb?rové ?ízení 1974
 • Zdroj ZAO Dílo; Gajda
 • Sou?adnice 49.834726, 18.287440
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace interiér bývalého ?edoku na Nádra?ní ul.
 • zdroj: DVO?ÁK, František. Vladislav Gajda. Ostrava 1980
  foto: Petr Sikula (?)
 • zdroj: poz?stalost Vladislava Gajdy v dr?ení syna Jakuba Gajdy
 • zdroj: poz?stalost Vladislava Gajdy v dr?ení syna Jakuba Gajdy
 • zdroj: GVUO
  popis: prostory ?edoku s Mokrým kamenem v pop?edí nalevo
 • zdroj: poz?stalost Vladislava Gajdy v dr?ení syna Jakuba Gajdy
  popis: prvotní instalace s dla?dicemi, které um?lecká komise p?i kolaudaci na?ídila odstranit pro nevhodnost