Vladislav Gajda: medailon Julia Fu?íka

 • Název medailon Julia Fu?íka
 • Dílo zaniklé
 • Autor Vladislav Gajda
 • Vznik 1955
 • Zánik 90. léta 20. století
 • Typ reliéf
 • Materiál bronz
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka Vose?ková uvádí nesprávn? jako bustu; zmatky v?ak do v?ci vná?í zejména archivní prameny Díla, které se nevztahují ke vzniku plakety, ale k její oprav? v roce 1983, kdy Obvodní národní výbor Ostrava 4 objednal restaurování díla, za jeho? autora ozna?il ji? zem?elého Karla Vávru (opravu provedl Alois Hlubek) ? navzdory t?mto pramen?m je v?ak z?ejmé, ?e jde skute?n? o dílo Gajdy, nebo? takto ho uvádí nejen Vose?ková, ale také samotná monografie o Gajdovi
 • Zdroj Gajda; Vose?ková; ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.836689, 18.194466
 • ?tvr? T?ebovice
 • Lokalizace pavilon v n?kdejším Fu?íkov? (dnes T?ebovickém) parku
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: fotoarchiv AMO