Vladislav Gajda: Kompozice

 • Název Kompozice
 • Dílo zaniklé
 • Autor Vladislav Gajda
 • Vznik 1965
 • Zánik 90. léta 20. století
 • Typ plastika
 • Materiál d?evo (dub)
 • Stav odstran?no, zchátralé dílo si autor odvezl do ateliéru, kde jsou dosud dv? ?ásti dochovány
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka vý?ka 2,5 m
 • Zdroj Gajda
 • Sou?adnice 49.835107, 18.295529
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace ?erná louka, Farská zahrada
 • zdroj: poz?stalost Vladislava Gajdy v dr?ení syna Jakuba Gajdy
 • zdroj: poz?stalost Vladislava Gajdy v dr?ení syna Jakuba Gajdy
 • zdroj: poz?stalost Vladislava Gajdy v dr?ení syna Jakuba Gajdy
 • zdroj: poz?stalost Vladislava Gajdy v dr?ení syna Jakuba Gajdy
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: poz?stalost Vladislava Gajdy v dr?ení syna Jakuba Gajdy
  popis: p?vodní návrh realizace