Zden?k Ku?era: Ryba a holubice

 • Název Ryba a holubice
 • Dílo zaniklé
 • Autor Zden?k Ku?era
 • Vznik 1961–1962
 • Zánik 1995
 • Typ plastika
 • Materiál keramika (poštorenská granule)
 • Stav poškozené dílo odstran?no 17. 8. 1995 se svolením autora
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka vý?ka asi 180 cm
 • Zdroj ZAO Dílo; sd?lil Zden?k Ku?era; ??astná; ??astná Poruba
 • Sou?adnice 49.827121, 18.183932
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace Lipta?ské nám., u MŠ
 • zdroj: ZAO Dílo
 • zdroj: archiv Zde?ka Ku?ery
 • zdroj: Ú?ad m?stského obvodu Ostrava-Poruba