Jo Oda: bez názvu / P?esýpací hodiny

 • Název bez názvu / P?esýpací hodiny
 • Dílo zaniklé
 • Autor Jo Oda
 • Vznik 1967
 • Zánik 90. léta 20. století
 • Typ plastika
 • Materiál ocel
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka z Mezinárodního sympozia prostorových forem 1967; v 70. letech p?emíst?no z Komenského sad? do ZOO Ostrava a po?átkem 90. let se?rotováno
 • Zdroj Mezinárodní sympozium prostorových forem. Ostrava 1995; ??astná
 • Sou?adnice 49.844761, 18.321621
 • ?tvr? Slezská Ostrava
 • Lokalizace ZOO Ostrava (n?kdejší d?tský koutek naproti restauraci)
 • P?vodn?
  Komenského sady, 702 00 Moravská Ostrava a P?ívoz, ?eská republika
 • zdroj: archiv Vítkovice, a. s.
  popis: p?vodní umíst?ní v Komenského sadech
 • zdroj: archiv Vítkovice, a. s.
  popis: p?vodní umíst?ní v Komenského sadech
 • zdroj: GVUO
  popis: p?vodní umíst?ní v Komenského sadech
  foto: Jan Palkovský
 • zdroj: GVUO
  popis: p?vodní umíst?ní v Komenského sadech
  foto: Jan Palkovský
 • zdroj: archiv Vítkovice, a. s.
  popis: p?vodní umíst?ní v Komenského sadech