Miroslav Rybi?ka: fontána

 • Název fontána
 • Dílo zaniklé
 • Autor Miroslav Rybi?ka
 • Vznik 1967
 • Zánik 2001
 • Typ fontána
 • Materiál bronz m??
 • Stav odstran?no v roce 2001
 • Umíst?ní Exteriér
 • Zdroj ZAO Dílo; fotoarchiv AMO; PAVLI?ÁK, Petr. Miroslav Rybi?ka. O ?ivot?, um?ní a motocyklech. Ostrava 2008; ??astná Poruba; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.828789, 18.175069
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace par?ík u rondelu na Hlavní t?íd?
 • foto: Miloš Polášek
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: Ú?ad m?stského obvodu Ostrava-Poruba
  foto: František Nykl
 • zdroj: Ú?ad m?stského obvodu Ostrava-Poruba
  foto: František Nykl