?estmír Kafka: oblouková st?na

 • Název oblouková st?na
 • Dílo zaniklé
 • Autor ?estmír Kafka
 • Vznik 1971–1972
 • Zánik 90. léta 20. století
 • Typ reliéf
 • Materiál polystyrén sádra
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka ?oblouková st?na? na chodb? foyer v p?ízemí vyzdobená lizénovým reliéfem (vertikální motiv); komise konstatovala kvalitní provedení díla; vzhledem k ne p?íli? kvalitnímu materiálovému provedení byl po?kozený reliéf b?hem rekonstrukcí v 90. letech zru?en
 • Zdroj ZAO Dílo; sd?lil technik divadla Milan D?cký
 • Sou?adnice 49.832652, 18.290958
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace foyer Divadla Antonína Dvo?áka