neznámý: kašna s postavou dívky (Hygie)

 • Název kašna s postavou dívky (Hygie)
 • Dílo zaniklé
 • Autor neznámý
 • Vznik asi 90. léta 19. století
 • Zánik 60. léta 20. století
 • Typ fontána plastika
 • Materiál litina
 • Stav kašna zrušena, plastika dívky s nádobou na hlav? dnes v Ostravském mu
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka litinová ka?na nahradila star?í kamennou ka?nu; odstran?no a po?kozeno 1960, p?ed úplným zni?ením uchránil pracovník památkové pé?e Zden?k Nev?ela, který plastiku dívky instaloval na schodi?ti ke svému rodinnému domu ve Starém M?st? u Frýdku-Místku, pozd?ji plastika p?edána Ostravskému muzeu
 • Zdroj ??astná; Zpátky do Ostravy! Ostravský kulturní zpravodaj 5/1967; HALÁTEK, Dalibor. Nejstar?í ostravské nám?stí a jeho mariánský sloup. St?hovavý monument a jeho návrat na p?vodní místo. In: Socha ? architektura ? ve?ejný prostor. Ostrava 2008
 • Sou?adnice 49.835496, 18.292651
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace Masarykovo nám.
 • zdroj: Ostravské muzeum
  datum: 2015
  foto: Viera G?ond?lová
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: plastika z kašny na schodišti domu ve Frýdku-Místku
  datum: 10. 5. 1967