neznámý: alian?ní erb Wilczk? a Emo-Capodilist?

 • Název alian?ní erb Wilczk? a Emo-Capodilist?
 • Dílo zaniklé
 • Autor neznámý
 • Vznik po roce 1858
 • Zánik 70.–80. léta 20. století
 • Typ reliéf znak
 • Materiál pískovec
 • Stav zmizelo p?i demolici budovy asi roku 1980
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka

  jde o alian?ní erb Jana Nepomuka hrab?te Wilczka a Emmy hrab?nky Emo-Capodilista, kte?í uzav?eli s?atek roku 1858; stejný erb je ve štítu n?kdejší budovy sýpky v Klimkovicích (ul. Lidická), ve vestibulu AMO (viz heslo) a do roku 2014 býval rovn?? na statku ve Svinov? (viz heslo) a zámeckém statku v Porub?

 • Zdroj MÜLLER, Karel. Heraldické památky T??ínska. ?eský T??ín 2012; MÜLLER, Karel ? POLÁCH, Radek ? ZEZUL?ÍK, Jaroslav. Kamenné sv?dectví minulosti. Heraldické památky Novoji?ínska. Nový Ji?ín 2008
 • Sou?adnice 49.871592, 18.288570
 • ?tvr? Hrušov
 • Lokalizace na n?kdejším objektu statku
 • datum: 1979
  foto: Hana Kunzová