Miroslav Karpala: Výtvarné ?ešení p?edpasá?ních prostor? v?etn? orienta?ních reklam

  • zdroj: soukromá sbírka pohlednic
    popis: Ciencialova plastika s reklamním pouta?em prodejny Trio, který patrn? navrhoval spolu s dalšími reklamního pouta?i Karpala, soukromá sbírka pohlednic, foto: neznámý, 70. léta 20. století
    datum: 70. léta 20. století