Karel Vávra (?): Pomník ser?anta Nikolaje Ov?inikova

 • Název Pomník ser?anta Nikolaje Ov?inikova
 • Dílo zaniklé
 • Autor Karel Vávra (?)
 • Vznik 1945
 • Zánik 90. léta 20. století
 • Typ památník plastika
 • Materiál um?lý kámen
 • Stav v 90. letech odstran?no a nahrazeno oby?ejným pomníkem bez um?leckých prvk?
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka na míst?, kde padl devatenáctiletý sov?tský letec sest?elený p?i osvobozování m?sta Ostravy; a?koli v AMO i u Vose?kové je za autora ozna?en Karel Vávra, v jeho poz?stalosti jsme k danému objektu nena?li zmínku
 • Zdroj fotoarchiv AMO; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.825723, 18.241842
 • ?tvr? Hulváky
 • Lokalizace na Hulváckém kopci u smy?ky tramvaje
 • zdroj: fotoarchiv Ostravského muzea
  datum: po?átek 90. let 20. století
  foto: František ?ezní?ek
 • zdroj: fotoarchiv Ostravského muzea
  datum: 1947
  foto: autor neznámý
 • zdroj: fotoarchiv AMO