Ivan Racek, Vja?eslav Irmanov: Dendrit

 • Název Dendrit
 • Dílo zaniklé
 • Autor Ivan Racek Vja?eslav Irmanov
 • Vznik 1967–1968
 • Zánik 90. léta 20. století
 • Typ plastika
 • Materiál ocel
 • Stav odstran?no 2000 spole?ností Vítkovice, a. s.
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka dendrit je stromovitý výb??ek neuronu, který p?ijímá vstupní informaci (nervový vzruch); plastika m?la p?vodn? stát p?ed tzv. Novým ?editelstvím Vítkovických ?elezáren, ale nakonec se uplatnila u hotelového domu Metalurg; realizováno patrn? roku 1968 (chybí doklady, ale lze usuzovat z toho, ?e na samotném konci roku 1967 schváleny návrhy pro realizaci)
 • Zdroj NA Dílo; Vose?ková; poz?stalost Vja?eslava Irmanova v dr?ení vnu?ky Anny Irmanovové; evidence Ú?adu m?stského obvodu Ostrava-Jih
 • Sou?adnice 49.801190, 18.235166
 • ?tvr? Záb?eh nad Odrou
 • Lokalizace p?ed hotelovým domem Metalurg
 • zdroj: archiv Vítkovice, a. s.
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: p?elom 70./80. let 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: archiv Petra Sikuly
  datum: p?elom 70./80. let 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: archiv Vítkovice, a. s.
 • zdroj: archiv Vítkovice, a. s.
 • zdroj: archiv Vítkovice, a. s.