Hans Rupprecht: opona

 • Název opona
 • Dílo zaniklé
 • Autor Hans Rupprecht
 • Vznik 1907
 • Zánik 20.–30. léta 20. století
 • Typ textilní prvek
 • Materiál textil
 • Stav odstran?no patrn? ji? ve 30. letech 20. století
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka podle návrhu Rupprechta vyrobil víde?ský ateliér Kautsky & Rottonar; nám?tem byl horník pozorující Ostravu, nad kterou se vzná?í ve voze Apollón a p?ed ním Merkur a Bohyn? míru
 • Zdroj VÁCLAVÍK, Lumír. Historie Thálie v moravskoslezské Ostrav?. Ostrava 2007
 • Sou?adnice 49.832522, 18.291192
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace jevišt? n?kdejšího M?stského divadla (dnes Divadlo Antonína Dvo?áka)