Jana Chrásková, Pavel Chráska: Kohouti / Ptáci

 • Název Kohouti / Ptáci
 • Dílo zaniklé
 • Autor Jana Chrásková Pavel Chráska
 • Vznik 1976–1977
 • Zánik asi 90. léta 20. století
 • Typ plastika ?ardiniéra
 • Materiál keramika
 • Stav zni?eno vandaly, zbytek jedné ?ardiniéry p?ed u?ilišt?m St?ední školy slu?eb a podnikání na ul. Ludvíka Podéšt?
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka instalováno pro nep?ipravenost stavby a? pozd?ji; z?ejm? z d?vodu ni?ení vandaly byla jediná dochovaná ?ardiniéra p?emíst?na po oprav? Aloisem Hlubkem p?ed budovu dne?ního u?ili?t? St?ední ?koly slu?eb a podnikání na ul. Ludvíka Podé?t?
 • Zdroj ZAO Dílo; Akademická socha?ka Jana Chrásková. Keramická tvorba. Opava 1988
 • Sou?adnice 49.844443, 18.155878
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace atrium okrskového st?ediska mezi ul. Otakara Jeremiáše a Ludvíka Podéšt?
 • zdroj: ZAO Dílo
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: GVUO dokumentace
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: ZAO Dílo
  popis: p?emíst?ný Kohout po oprav?