Pavel Hanzelka: Ptáci a slunce

 • Název Ptáci a slunce
 • Dílo zaniklé
 • Autor Pavel Hanzelka
 • Vznik 1971
 • Zánik 70.–80. léta 20. století
 • Typ reliéf
 • Materiál keramika
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka v roce 1982 bylo rozhodnuto o stavb? nové prodejny a roku 1983 autor po?ádán o p?emíst?ní mozaiky do ní, av?ak akci odmítl s tím, ?e mozaika s reliéfními prvky upevn?ná na cementovou maltu, místy s ?eleznými kotvami ve zdi je nep?enositelná; nabídl tedy zhotovení té?e ?i nové mozaiky v nové prodejn? ? to v?ak investor odmítl s ohledem na vy??í náklady, tak?e mozaika patrn? zanikla ji? v 80. letech 20. století
 • Zdroj ZAO Dílo; eviden?ní karta um?lce v KGVU Zlín
 • Sou?adnice 49.826299, 18.269912
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace prodejna potravin na ul. Nedbalova