neznámý: domovní znamení a reliéf

 • Název domovní znamení a reliéf
 • Autor neznámý
 • Vznik 1955–1957
 • Typ domovní znamení reliéf
 • Materiál keramika
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka 3 nám?tov? i stylov? odli?né soubory domovních znamení (celkem 13 ks, p?vodn? z?ejm? 14), z nich? n?které se opakují, a 2 reliéfy kytice nad pr?chody k ul. Budovatelská; Vose?ková uvádí jako autory bratry Ji?ího a Miroslava Kemrovy, av?ak lze p?edpokládat, ?e u v?t?iny zakázek pro bytové domy z konce 50. let 20. století byl Ji?í Kemr pouze zprost?edkovatelem zakázek
 • Zdroj Vose?ková
 • Sou?adnice 49.824007, 18.167888
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace náb?e?í Svazu protifašistických bojovník? 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28 (na ?. 18 ji? znamení chybí), ul. Gustava Klimenta 11 a Budovatelská 15
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek