Ctirad Stehlík, Milan König: Jiho?eská m?sta

 • Název Jiho?eská m?sta
 • Dílo zaniklé
 • Autor Ctirad Stehlík Milan König
 • Vznik 1976
 • Zánik 21. století
 • Typ designový prvek znak
 • Materiál sklo
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka 6 tabulí z leptaného a pískovaného skla ve tvaru typického domovního ?títu jiho?eského baroka s erby a názvy nejv?t?ích jiho?eských m?st; p?vodn? se za sklem nacházel osv?tlovací box, tudí? tabule plnily svou roli zejména p?i ve?erním provozu; rozm?r jedné tabule cca 65 x 100 cm
 • Zdroj Spolupráce výtvarníka s architektem, p?ehled prací za rok 1976. [Praha 1977]
 • Sou?adnice 49.847218, 18.158879
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace bývalá Jiho?eská restaurace
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: archiv Petra Sikuly
  popis: p?vodní podoba interiéru s osv?tlovacími boxy za štítovými tabulemi
  foto: Petr Sikula