neznámý: dekorativní parapety

  • zdroj: Ú?ad m?stského obvodu Ostrava-Jih