Antonie Gabánková Laníková: D?tské hry

 • Název D?tské hry
 • Dílo zaniklé
 • Autor Antonie Gabánková Laníková
 • Vznik 1956 (?)
 • Zánik 21. století
 • Typ sgrafito
 • Materiál sgrafito
 • Stav siln? zv?tralá omítka p?i poslední oprav? budovy zalí?ena
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka Vose?ková uvádí jako autora Antonína Gabánka (míní pravd?podobn? Josefa Gabánka, man?ela Antonie Laníkové Gabánkové) a datuje ji? 1953
 • Zdroj sd?lila Ludmila ?vábková (jedno z d?tí, které byly portrétovány na sgrafitu) a Maria Gabánková; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.792760, 18.240706
 • ?tvr? Záb?eh nad Odrou
 • Lokalizace p?epa?ení vstupu do atria ZŠ Chrjukinova
 • zdroj: evidence Ú?adu m?stského obvodu Ostrava-Jih
  datum: kolem roku 2010 (?)
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek