Vladislav Gajda: Haví? v le?áku / Revolu?ní tradice Slezské Ostravy

 • Název Haví? v le?áku / Revolu?ní tradice Slezské Ostravy
 • Autor Vladislav Gajda
 • Vznik 1974–1976
 • Typ reliéf
 • Materiál pískovec beskydský
 • Stav neodborn? restaurováno
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka ze zadní strany reliéfn? provedené ver?e Petra Bezru?e; Haví? v le?áku byl jedním z oblíbených motiv? Gajdy ji? v 50. letech (nap?. pro Sí? tradic Dolu Jan ?verma), pozd?ji jej uplatnil také pro pomník ob?tem hornických katastrof na novém h?bitov? v Karviné
 • Zdroj ZAO Dílo; Gajda; ??astná
 • Sou?adnice 49.837615, 18.297742
 • ?tvr? Slezská Ostrava
 • Lokalizace ul. Bohumínská, pod slezskoostravskou radnicí
 • zdroj: ZAO Dílo
  foto: Petr Sikula
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek