Vladislav Gajda, Jan Gajda: Hornická rodina / Jistota

 • Název Hornická rodina / Jistota
 • Autor Vladislav Gajda Jan Gajda
 • Vznik 1976–1984
 • Typ plastika
 • Materiál pískovec ho?ický
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka 1975 zamý?leno výb?rové ?ízení, ale 1976 zadáno Vladislavu Gajdovi, který si pozd?ji p?izval jako spoluautora svého syna Jana
 • Zdroj ZAO Dílo; AMO Dílo; Jan Gajda. Sochy. Haví?ov 1989
 • Sou?adnice 49.851735, 18.302702
 • ?tvr? Muglinov
 • Lokalizace na n?kdejší návsi, dnes p?ed panelovou zástavbou na ul. Švédská
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek