Vladislav Oslizlok: Poslední horník

 • Název Poslední horník
 • Autor Vladislav Oslizlok
 • Vznik 70. léta 20. století (?)
 • Typ plastika
 • Materiál laminát
 • Stav poškozeno pov?trnostními vlivy (praskliny)
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka

  plastika p?vodn? stávala u vrátnice Dolu ?eskoslovenské armády 3 (Jind?ich) v Karviné-Dolech (kopie se nacházela v parku Bo?eny N?mcové, odkud p?emíst?na na nám. Budovatel? v Karviné, dnes nezv?stná), pozd?ji (patrn? v 90. letech 20. století) p?emíst?na do Ostravy, kde stávala p?ed vjezdem do bývalého dolu Alexander v Kun?i?kách (p?ed ?erpací stanicí), v roce 2015 odvezena neznámo kam, znovu se objevila roku 2021, kdy ji zakoupil sou?asný majitel, který ji do?asn? deponoval v areálu Dolu Michal; po restaurování bude plastika na soukromé zahrad?

 • Zdroj Katalog památek m?sta Karviné I., Karviná 1985
 • Sou?adnice 49.842570, 18.345449
 • ?tvr? Michálkovice
 • Lokalizace do?asn? deponováno na Dole Michal, po restaurování bude plastika na soukromé zahrad?
 • datum: 2021
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2021
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2021
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2021
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2021
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: bývalé umíst?ní v Kun?i?kách
  datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: bývalé umíst?ní v Kun?i?kách
  datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: bývalé umíst?ní v Kun?i?kách
  datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: bývalé umíst?ní v Kun?i?kách
  datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: Katalog památek m?sta Karviné I.
  popis: p?vodní umíst?ní u vrátnice Dolu ?SA v Karviné-Dolech