Vojt?ch Ho?ínek, Karel Ho?ínek, Rudolf Dole?al: Petr Cingr

 • Název Petr Cingr
 • Autor Vojt?ch Ho?ínek Karel Ho?ínek Rudolf Dole?al
 • Vznik 1981–1986
 • Typ památník plastika
 • Materiál pískovec bo?anovský
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka zamý?leno ji? od roku 1978 pro Cingr?v sad na sídli?ti Kamenec, nakonec umíst?no do Michálkovic; komplikace p?i vzniku sochy vedly k p?izvání spoluautor?
 • Zdroj ZAO Dílo; ??astná; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.841412, 18.344353
 • ?tvr? Michálkovice
 • Lokalizace prostranství p?ed Dolem Michal, Michalské nám.
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: archiv Petra Sikuly
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula