neznámý: alian?ní erb Wilczk? a Emo-Capodilist?

 • Název alian?ní erb Wilczk? a Emo-Capodilist?
 • Autor neznámý
 • Vznik po roce 1858
 • Typ reliéf znak
 • Materiál ???
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka

  rozm?ry 80 x 94 cm; jde o alian?ní erb Jana Nepomuka hrab?te Wilczka a Emmy hrab?nky Emo-Capodilista, kte?í uzav?eli s?atek roku 1858; p?vodn? na sýpce v He?manicích, odkud roku 1978 p?eneseno do AMO a druhotn? umíst?no na sou?asném míst?; stejný erb je ve štítu n?kdejší budovy klimkovické sýpky (ul. Lidická), do roku 2014 býval na statku ve Svinov? (viz heslo) a d?íve rovn?? na statku v Hrušov? (viz heslo) a zámeckém statku v Porub?

 • Zdroj MÜLLER, Karel. Heraldické památky T??ínska. ?eský T??ín 2012; MÜLLER, Karel ? POLÁCH, Radek ? ZEZUL?ÍK, Jaroslav. Kamenné sv?dectví minulosti. Heraldické památky Novoji?ínska. Nový Ji?ín 2008
 • Sou?adnice 49.851874, 18.273335
 • ?tvr? P?ívoz
 • Lokalizace vstupní chodba Archivu m?sta Ostravy
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek