neznámý: Lidé Ostravy

 • Název Lidé Ostravy
 • Autor neznámý
 • Vznik 80. léta 20. století (?)
 • Typ reliéf
 • Materiál d?evo
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka reliéf pochází z n?kdej?ího kulturního domu ve Vý?kovicích, po jeho? demolici byl p?emíst?n do kina Luna, kde v?ak visí mimo prostory p?ístupné náv?t?vník?m
 • Sou?adnice 49.788651, 18.227484
 • ?tvr? Záb?eh nad Odrou
 • Lokalizace schodišt? do patra (bývalého foyer) kina Luna