neznámý: hornické a léka?ské symboly

 • Název hornické a léka?ské symboly
 • Autor neznámý
 • Vznik 1957 (?)
 • Typ reliéf
 • Materiál keramika
 • Stav reliéfy dobrý, budova zchátralá a opušt?ná
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka Vose?ková ozna?ila za autora Ji?ího Myszaka, který je autorem výzdoby brány dolu, ale Eva Myszaková pop?ela (zakázka pro Myszaka skute?n? ?la odd?len?); reliéfy objednány 1956, ale dal?í materiály se ve fondu Díla nedochovaly
 • Zdroj ZAO Dílo; um?leckohistorické pracovi?t? SZM (poz?stalost Karla Vávry)
 • Sou?adnice 49.862127, 18.315502
 • ?tvr? He?manice
 • Lokalizace bývalá poliklinika Dolu He?manice (kdysi Rudý ?íjen)
 • datum: 2012
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2012
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: fotoarchiv AMO