Miroslav Rybi?ka: fontána

 • Název fontána
 • Autor Miroslav Rybi?ka
 • Vznik 1987–po?átek 90. let 20. století
 • Typ fontána
 • Materiál kámen mramor
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka autor navrhl rovn?? varianty s letícím ptákem a chlapcem, av?ak komise doporu?ila neutrální motiv ?e?ený modern?j?ím zp?sobem; vnit?ní ?ást ka?ny ?e?ena benátskou dla?bou
 • Zdroj ZAO Dílo; PAVLI?ÁK, Petr. Miroslav Rybi?ka. O ?ivot?, um?ní a motocyklech. Ostrava 2008; Ponzerová; ??astná
 • Sou?adnice 49.778813, 18.253065
 • ?tvr? Dubina
 • Lokalizace u obchodního st?ediska na ul. Aloise Gavlase (p?i vyúst?ní podchodu)
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek