Václav Aleš Navrátil: Pohádka

 • Název Pohádka
 • Autor Václav Aleš Navrátil
 • Vznik p?elom 40./50. let 20. století (?)
 • Typ sgrafito
 • Materiál sgrafito
 • Stav dobrý, ale p?ebarveno a zastín?no stromem
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka n?kdy uvád?n té? název Rodi?e a d?ti, co? ale neodpovídá vyobrazenému motivu; tvrdilo se, ?e jde o nejstar?í sgrafito v Ostrav?
 • Zdroj Vose?ková; kronika Pionýrské galerie n?kdej?í ZD? na nám?stí Rudé armády ve Vítkovicích (dnes Z? ?alounova)
 • Sou?adnice 49.811075, 18.271349
 • ?tvr? Vítkovice
 • Lokalizace d?m ?. 23 (bývalé jesle) na ul. Erbenova
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek