Augustin Handzel: Památník umu?eným a padlým za druhé sv?tové války

 • Název Památník umu?eným a padlým za druhé sv?tové války
 • Autor Augustin Handzel
 • Vznik 1950
 • Typ památník plastika reliéf
 • Materiál um?lý kámen
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka

  slavnostní odhalení 7. 5. 1950; centrální pylon nese sochu ?eny v kápi, bo?ní ?ásti s pam?tními deskami jsou dopln?ny reliéfy trpících v koncentra?ních táborech (nalevo matka s dít?tem, vpravo mu?); pam?tní desky p?ipomínají 57 padlých voják? sov?tské armády a jména místních, kte?í zahynuli p?i leteckých útocích v letech 1944–45

 • Zdroj Památník ob?tí druhé sv?tové války ve Staré B?lé. Ostrava 1950
 • Sou?adnice 49.764462, 18.234543
 • ?tvr? Stará B?lá
 • Lokalizace na pahorku po n?kdejší tvrzi uprost?ed rybní?ka na ul. Blanická (na Zám?iskách)
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek