Rejst?íky ? T?íd?ní dle autor? ? Antonín Ivanský

Antonín Ivanský: abstraktní reliéf, 1968 Antonín Ivanský: Budování Poruby, po?átek 60. let 20. století (?) Antonín Ivanský: busta Tomáše Garrigua Masaryka, 1945–1948 Antonín Ivanský: D?lník s kamenem, 1981–1986 Karel Vávra, Antonín Ivanský: Drama a Opera, 1954 (?) Karel Vávra, Antonín Ivanský: Drama a Opera, 1954–1955 Antonín Ivanský: Horník, 1938–1939 Antonín Ivanský: Horník, 1938–1939 Antonín Ivanský: Horník / Mladý haví?, 1952 Antonín Ivanský: Hutník, 1959–1962 Antonín Ivanský: Kotlá? / Památník umu?eným d?lník?m Vítkovických ?elezáren / V boji za vlast, 1949 Antonín Ivanský: Labutí polibek, 1995 Antonín Ivanský: Mír / Dívka s holubicí, 1986 Antonín Ivanský: Padlým a umu?eným / Památník ob?tem druhé sv?tové války, 1951 Antonín Ivanský: Padlým za vlast / památník ob?tem druhé sv?tové války, konec 40. let 20. století (?) Antonín Ivanský: Památník odboje, 1961 Antonín Ivanský: Památník padlým noviná??m, 1947 Antonín Ivanský: Památník zam?stnanc?m pivovaru padlým za druhé sv?tové války / V mauthausenských drátech, 1947 Karel Vávra, Antonín Ivanský: Pam?tní deska umu?eným p?íslušník?m bezpe?nostních sbor?, 1969–1970 Antonín Ivanský: Pr?zkumný vrt, Zkoumání horniny v laborato?i, Výjev z dolu, Konstrukce mostu a návrat d?lníka dom?, 1956 Antonín Ivanský: Ptáci / Holubice, 1963 Antonín Ivanský: Sedící dívka, 1970 Antonín Ivanský: Úroda / ?ena s klasy, 1952 Antonín Ivanský: Vinobraní / ?ena s hrozny, 1952 Antonín Ivanský: Vladimír Ilji? Lenin, 1971–1976 Antonín Ivanský: Zabra?te válkám / Vietnam, 1958–1959