Antonín Ivanský: Vinobraní / ?ena s hrozny

 • Název Vinobraní / ?ena s hrozny
 • Autor Antonín Ivanský
 • Vznik 1952
 • Typ plastika
 • Materiál pískovec ho?ický
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka

  socha byla spolu s dalšími dv?ma porubskými díly Ivanského (Úroda a Horník) p?vodn? ur?ena pro fasádu hotelu Imperial v Moravské Ostrav?; nakonec instalována roku 1960 voln? v Porub?; zna?eno Ivanským a rovn?? Wielgusem (spoluautor?); Vose?ková datuje 1958 a jako materiál uvádí vápenec; 1985 restaurováno Miroslavem Rybi?kou

 • Zdroj ??astná; ??astná Poruba; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.826382, 18.171823
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace k?i?ovatka ul. Mat?je Kopeckého a Urxova
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek