Miloš Barto?, Konrád Babraj: Památník Miloše Sýkory

 • Název Památník Miloše Sýkory
 • Autor Miloš Barto? Konrád Babraj
 • Vznik 1962–1965
 • Typ památník plastika
 • Materiál ?ula
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka architektonické ?e?ení Milo? Barto?; autorem ver?? na podstavci je Jan Skácel (v roz?í?ené, dvanáctislokové verzi bylo oti?t?no v Literárních novinách roku 1961 jako Ver?e na pomník chlapce, kterého N?mci zast?elili, kdy? zachra?oval most; pozd?ji zm?n?no v rozsáhlej?í skladbu Pocta Erbenovi); vze?lo ze sout??e v roce 1962; slavnostní odhalení pomníku 29. 4. 1965; komise zvlá?? ocenila um?leckou kvalitu díla (také vzhledem k jeho spole?enské záva?nosti) a navrhla Babraje na cenu m?sta Ostravy za dosavadní um?leckou tvorbu na území m?sta; kulturní památka
 • Zdroj ZAO Dílo; ??astná; Vose?ková; VELI?KOVÁ, Zde?ka. Inspirováni Milo?em Sýkorou. Konrád Babraj a Jan Skácel. Nové b?ehy. Kulturní ?tvrtletník pro Opavsko a Ostravsko 3/2009
 • Sou?adnice 49.837632, 18.297043
 • ?tvr? Slezská Ostrava
 • Lokalizace u mostu Miloše Sýkory
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2020
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: 1975
 • zdroj: poz?stalost Konráda Babraje v dr?ení dcery
 • zdroj: poz?stalost Konráda Babraje v dr?ení dcery
 • zdroj: poz?stalost Konráda Babraje v dr?ení dcery
  popis: hotova socha v závod? Kamena Blansko
 • zdroj: poz?stalost Konráda Babraje v dr?ení dcery
  popis: hotová socha v závod? Kamena Blansko
 • zdroj: poz?stalost Konráda Babraje v dr?ení dcery
  popis: model sochy
 • zdroj: poz?stalost Konráda Babraje v dr?ení dcery
  popis: autor s modelem sochy
 • zdroj: poz?stalost Konráda Babraje v dr?ení dcery
  popis: prvotní návrh sochy