Bla?ej Heiser, Otto Cienciala: Památník ob?tem stávky na Dole Trojice 1894

 • Název Památník ob?tem stávky na Dole Trojice 1894
 • Autor Bla?ej Heiser Otto Cienciala
 • Vznik 1965–1966
 • Typ památník plastika
 • Materiál kov mramor vápenec vra?anský
 • Stav roku 2018 restaurováno
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka Cienciala autorem um?leckého díla, Heiser autorem architektonického ztvárn?ní; sout?? 1965; komise zvlá?? ocenila kvalitu díla, jeho monumentální ?e?ení s citovou evokativností; pylony p?vodn? zamý?leny z betonu, ale b?hem realizace zm?n?no na vápenec; sou?ástí památníku mramorová lavice se jmény zabitých horník? a schodi?t? k vlastní plastice se shroma??ovacím prostorem; jedna z mála realizací s o?ividným nábo?enským motivem ? trnovou korunou; kulturní památka; roku 2018 byl památník i s okolním prostranstvím rekonstruován
 • Zdroj ZAO Dílo; ??astná; Vose?ková; STRAKO?, Martin. Památník ob?tí násilného potla?ení stávky v kv?tnu 1894 u Dolu Trojice ve Slezské Ostrav?. Krásná Ostrava 4/2014
 • Sou?adnice 49.833180, 18.302148
 • ?tvr? Slezská Ostrava
 • Lokalizace osamocen? na ul. T?šínská nedaleko zrušeného Dolu Trojice
 • datum: 2019
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2019
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2019
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: památník p?ed opravou
  datum: 2014
  foto: Roman Polášek
 • popis: památník p?ed opravou
  datum: 2014
  foto: Roman Polášek
 • popis: památník p?ed opravou
  datum: 2014
  foto: Roman Polášek
 • popis: památník p?ed opravou
  datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: památník p?ed opravou
  datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: památník p?ed opravou
  datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: památník p?ed opravou
  datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: fotoarchiv Ostravského muzea
  datum: 2. polovina 90. let 20. století
  foto: František ?ezní?ek
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: fotoarchiv AMO