Karel Vávra, Antonín Kalvoda: Tumba / Památník ob?tem druhé sv?tové války

 • Název Tumba / Památník ob?tem druhé sv?tové války
 • Autor Karel Vávra Antonín Kalvoda
 • Vznik konec 40. let 20. století (?)
 • Typ památník plastika
 • Materiál keramika travertin
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka dle ??astné dílo z konce 40. let, které bylo z ru?eného m?stského h?bitova v Moravské Ostrav? transportováno roku 1961 na Slezskou Ostravu ? ve fotoarchivu AMO v?ak snímek p?vodního umíst?ní datovaný 1978, navíc oprava pomníku a jeho sou?asné umíst?ní prob?hly dle pramen? a? v letech 1989?90 (restaurovali Vratislav Varmu?a a Alois Hlubek, umíst?ní navrhl architekt ?estmír Niemczyk); ??astná uvádí, ?e Vávra je autorem keramické tumby, zatímco Kalvoda kamenných plastik ? to se nezdá pravd?podobné vzhledem k tomu, ?e Vávra byl kamenosocha? a Kalvoda keramik, navíc v poz?stalosti Vávry se nacházejí fotografie model? sochy pro tento památník
 • Zdroj ??astná; poz?stalost Karla Vávry v dr?ení Marka Penhakera; ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.830329, 18.309181
 • ?tvr? Slezská Ostrava
 • Lokalizace za vstupní branou h?bitova
 • P?vodn?
  sad Dr. M. Horákové, 702 00 Moravská Ostrava a P?ívoz, ?eská republika
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: srpen 1978
 • zdroj: poz?stalost Karla Vávry v dr?ení Marka Penhakera
  popis: model sochy vojáka
 • zdroj: poz?stalost Karla Vávry v dr?ení Marka Penhakera
  popis: model sochy matky s dít?tem