Ji?í Marek: Jednota / Obru?í

 • Název Jednota / Obru?í
 • Autor Ji?í Marek
 • Vznik 1966
 • Typ plastika
 • Materiál travertin
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka pr?m?r obru?e 325 cm, rozm?ry jednotlivých kamenných blok? 420 x 100 x 45 cm, 140 x 230 x 80 cm a 185 x 190 x 70 cm; Vose?ková datuje 1969 a jako autory uvádí myln? Václava Straku a Otto Sukupa, kte?í v této dob? spolupracovali na socha?ské výzdob? objektu Budoucnosti na nedalekém sídli?ti VII. obvodu Poruby
 • Zdroj Ji?í Marek. Monumentální socha?ská tvorba. Brno 1983; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.853521, 18.183560
 • ?tvr? Martinov
 • Lokalizace p?ed správní budovou areálu bývalého Masokombinátu Martinov
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: fotoarchiv AMO