Jaromír Brabenec: Pocta nejmenovaným / Pomník neznámým

 • Název Pocta nejmenovaným / Pomník neznámým
 • Autor Jaromír Brabenec
 • Vznik 1997
 • Typ plastika
 • Materiál ocel ?ula
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka

  vychází ze stejného konceptu prost?eleného plátu jako Causa finalis na zahrad? GVUO (viz heslo); plastika instalována do sadu Milady Horákové jako památník t?etího odboje, a?koli s tímto zám?rem nevznikla (za to také její po?izovatel, obvod Moravská Ostrava a P?ívoz, kritizován); slavnostní odhalení 30. dubna 1997; dlouhou dobu nevhodn? p?et?eno na zelenou barvu, restaurováno koncem roku 2018 Janem Šnébergerem

 • Zdroj ??astná; MU?ÁLKOVÁ, Iva. Radní cht?jí uctít ob?ti totality pomníkem pochybné kvality. Svoboda. Severomoravský deník, 24. 4. 1997, s. 1.
 • Sou?adnice 49.830438, 18.271200
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace sad Milady Horákové, p?i ul. 28. ?íjna
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2020
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: fotoarchiv Ostravského muzea
  datum: 2. polovina 90. let 20. století
  foto: František ?ezní?ek
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek