Lumír ?merda: Hornicko-geologická fakulta VŠB

 • Název Hornicko-geologická fakulta VŠB
 • Autor Lumír ?merda
 • Vznik 1980
 • Typ reliéf
 • Materiál d?evo (javor)
 • Stav dobrý, avšak nevhodná úprava okolí
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka d?ev?ný kruhový reliéf o pr?m?ru 115 cm vznikl náhradou za laminátový kruhový reliéf na fasád? Hornicko-geologické fakulty ve Slezské Ostrav? z roku 1967, který autor odmítl jako nezda?ilý p?enést na novou budovu v Porub?
 • Zdroj sd?lil Lumír ?merda; D?ev?né reliéfy Lumíra ?merdy. Praha 1982; ?PA?KOVÁ, Eva ? ??ASTNÁ, Marie ? IVÁNEK, Jakub: Univerzita a um?ní. Um?lecká díla ve ve?ejném prostoru V?B-TUO / Art on Campus. The Public Art Collection at V?B-TUO. Ostrava 2017
 • Sou?adnice 49.833656, 18.164042
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace v pat?e vstupní haly rektorátu VŠB-TUO
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • zdroj: archiv Lumíra ?merdy
  popis: model reliéfu